STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                     příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Základní informace o škole

Vítejte na oficiálních stránkách Střední školy a Základní školy Tišnov, příspěvkové organizace.

 

  

      STŘEDNÍ ŠKOLA                   ZÁKLADNÍ ŠKOLA              PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ                ZKRÁCENÉ STUDIUM

 

               

VZDĚLÁNÍ JE BEZPLATNÉ.    ZŘIZOVATELEM ŠKOLY JE JIHOMORAVSKÝ KRAJ.


PŘÍSTUP NA INFORMAČNÍ SYSTÉM EDOOKIT

PRO UČITELE                                                         PRO RODIČE A ŽÁKY                          

                         
                                                                               NÁVOD PRO RODIČE A ŽÁKY TADY 

WEB KAMERA MěÚ TIŠNOV

Díky web kameře umístěné ve věži tišnovské radnice máte možnost sledovat dění v okolí školy. Po otevření odkazu stiskněte pro aktualizaci F5. 

  

 INFORMAČNÍ MEMORANDUM KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

                                                                                (Uveřejněno 24.5.2018, aktualizace 1.7.2019)


AKTUÁLNĚ:
INFORMACE O OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Od pondělí 11.5.2020 je zahájeno vyučování pro žáky končících ročníků (třída 3.A, 3.EB, 3.EZ, 2.F, 3.G) za účelem přípravy k maturitní nebo závěrečné učňovské zkoušce. Docházka do školy je nepoviná, je podmíněna vyplněním a odevzdáním čestného prohlášení a dodržováním Směrnice chodu školy vydané ředitelem školy. Výuka bude probíhat podle zvláštního rozvrhu.

 


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Od  12.5.2020je možnost pro žáky školy a zaměstnance školy odběr stravy ve školní jídelně. Obědy je třeba přihlásit u vedoucí školní kuchyně p. Novotné (jidelna@skolatisnov.cz, nebo tel.: 725 966 792.  Pro veřejnost je jídelna i nadále uzavřena. Bližší informace najdete na stránkách školní jídelny.

 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

OD STŘEDY 11.3.2020 JE V SOUVISLOSTI S MOŽNOU NÁKAZOU KORONAVIREM COVID 19 Z ROZHODNUTÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ZAKÁZANÁ VÝUKA NA STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. ZÁKAZ PLATÍ NA DOBU NEURČITOU. ŽÁCI SE BUDOU VZDĚLÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM SAMOSTUDIA DLE POKYNŮ VYUČUJÍCÍCH.


O DALŠÍM DĚNÍ BUDEME INFORMOVAT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU EDOOKIT.


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů:
* Opravář zemědělských strojů

* Mechanik opravář motorových vozidel
* Ošetřovatel/ ošetřovatelka.
.
(u všech oborů denní i zkrácené studium)
Kritéria přijímacího řízení a tiskopisy přihlášek najdete
tady.