Svářečská škola

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_svarecska_skola

Svářečská škola nabízí následující služby:

 • VÝUKA SVÁŘEČŮ VA SVÁŘEČSKÝCH KURZECH
 • DOZORČÍ ČINNOST
 • PORADENSTVÍ

Bližší informace: Ing. Miroslav JAŠEK

tel.: 549 410 076, 777 730 742

Výuka svářečů ve svářečských kurzech

 a) Základní kurzy svařování dle ČSN 050705

 • svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
 • svařování elektrickým obloukem (MAG)
 • svařování elektrickým obloukem (MIG)
 • svařování elektrickým obloukem (TIG)
 • svařování plamenem a řezání kyslíkem

b) Zaškolení pracovníků dle ČSN 050705

 • zaškolení pro obsluhu speciálního zařízení (například řezání kyslíkem, stehování elektrickým obloukem nebo plamenem, bodové odporové svařování, plamenové a indukční pájení, řezání plazmou apod.)

c) Doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050705

d) Přípravné kurzy k úředním zkouškám – absolvent získává certifikát uznávaný na mezinárodní úrovni

 • zkouška svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5
 • zkouška svářečského operátora a seřizovače dle ČSN EN ISO 14732

e) prodlužování platnosti osvědčení po 6 měsících

 • svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5
 • svářečských operátorů a seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732

f) přípravné kurzy k periodickým úředním zkouškám

 • svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5
 • svářečských operátorů a seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732

Poradenství

 • posouzení svářečských pracovišť a stanovení požadavků na kvalifikaci svářečů;
 • vypracování a schválení technologických postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614;
 • určování stupňů jakosti svarových spojů ocelí dle ČSN EN ISO 5817;
 • příprava k získání osvědčení – Průkaz způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601;
 • zavádění systémů řízení jakosti dle normy ISO 9001 – 9004;

 

Dozorčí činnost

 • zajištění odborného dozoru při výrobě svařovaných konstrukcí dle ČSN EN ISO 14731 a ČSN EN ISO 3834