školní poradenské pracoviště

 

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_podpora_vzdelavani_1
Podpora žáků
Výchovný poradce pro střední školu: Mgr. Lenka Bednářová

Tel: 725 557 692
Email: bednarova@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny:

Výchovný poradce Lenka Bednářová

Něco o mě:

Ve školství pracuji od roku 2003, na naší škole působím od roku 2011. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor učitelství matematika – chemie.
Náplní mé práce je poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti podpůrných opatření, problémů při učení, komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami, poradenská činnost pro učitele. Podílím se na adaptačních procesech nově příchozích žáků. Pracuji s třídními kolektivy a provádím diagnostiku různých výchovných a vzdělávacích jevů.

 

Metodik prevence pro střední školu a sociální pedagog: Mgr. Richard Mašek, Dis

Tel.: 725 557 686
Email: masek.richard@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny:

Něco o mě:

Jako pedagog pracuji od roku 2014. Od stejného roku působím jako sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Vystudoval jsem Sociálně – pedagogickou fakultu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Náplní práce meodika prevence je monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik, poskytování přímé podpory žákům s rizikem či projevysociálně patologických jevů a jejich rodičům, spolupráce s třídními učiteli, spolupráce s třídními učiteli, koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.
Náplní mé práce sociálního pedagoga je pomáhat mladým lidem zvládat nepříznivé životní situace. Pomocí vytváření bezpečného prostředí, ve kterém je možné řešit témata přesahující rámec školy, pracuji se žáky na tom, aby se minimalizovaly dopady jejich nepříznivé situace na studium a na jejich fungování ve společnosti.
Mým krédem je: „Otevřená mysl nezná hranice pro poznání.“

 

Výchovný poradce pro základní školu: Mgr. Marcela Přikrylová

Tel.:
Email: prikrylova@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny:

Něco o mě:

 

 

Metodik prevence pro základní školu: Mgr. Vladimíra Černochová

Tel.:
Email: cernochova@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny:

Něco o mě:

 

 

Školní psycholog: Mgr. Alena Šešulková

Tel.: 724 753 437
Email: sesulkova@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek, pátek – po předchozí domluvě
Facebook – poradna

Něco o mně:

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kromě školství působím také jako psycholog a lektor v Centru pro rodinu a sociální péči, kde se věnuji zejména rodinám s dětmi s ADHD. Momentálně se vzdělávám hlavně v oblasti individuální terapeutické práce.
Svůj volný čas věnuji výcviku psů, turistice a ráda sportuji.

Moje motto: “Čemu věnujeme pozornost, to poroste.”

 

 

Speciální pedagog: Mgr. Dana Staňková

Tel.: 725 557 648
Email: stankova@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny:

Něco o mně:

 

Kariérový poradce: Mgr. Jitka Alexová

Tel.: 725 557 792
Email: alexova@skolatisnov.cz
Konzultační hodiny: středa 13:30-14:30

Kariérní poradkyně Alexová

Něco o mně:

Ve střední škole pracuji od roku 1994, funkci kariérního poradce zastávám od roku 2010. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor matematika – základy techniky, učitelství 5-12.
Náplní mé práce v oblasti kariérního poradenství spolupráce se zaměstnavateli, další profesní růst žáků i zaměstnanců. Velmi ráda se věnuji práci s třídním kolektivem a diagnostikou jak třídy tak jednotlivců. Podílím se rovněž na adaptaci nově vzniklých kolektivů.
Mým krédem je: „Komplikovaná osobnost žáka je pro mne výzvou“