Školská rada

 

„(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyššíodborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.“

§ 167 a § 168 Školského zákona (Zákon 561/2004 Sb.)

Složení školské rady

 Zástupci zákonných zástupců žáků

  • František Pestr
  • Josefa Rašovská
  • Irena Špičková

Zástupci pedagogického sboru

  • Irena Hamáková
  • Mgr. Richard Mašek
  • Mgr. Dana Staňková

Zástupci zřizovatele

  • Radomír Pavlíček
  •  Ing. Mgr. Sendlerová Marie
  • Jan Schneider