Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Ing. Rudolf MAŠEK
ředitel školy
masek@skolatisnov.cz
Tel.: 604 242 437

Bc. Renata AMBROSOVÁ
statutární zástupce ředitele školy,
zástupce ředitele pro ekonomii a provoz
ambrosova@skolatisnov.cz
Tel.: 702 022 414

Ing. Miroslav JAŠEK
zástupce ředitele školy pro střední školu
jasek@skolatisnov.cz
Tel.: 777 730 742

Mgr. Jitka ALEXOVÁ
vedoucí učitelka pro teoretickou výuku
alexova@skolatisnov.cz
Tel.: 725 557 792

Mgr. František ALEXA
vedoucí učitel odborného výcviku
alexa@skolatisnov.cz
Tel.: 727 984 523

Milan FIALA
zástupce ředitele školy pro základní školu
fiala@skolatisnov.cz
Tel.: 601 367 202