STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                     příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Svářečská škola


    Svářečská škola nabízí následující služby:

          VÝUKA SVÁŘEČŮ VA SVÁŘEČSKÝCH KURZECH

          DOZORČÍ ČINNOST

          PORADENSTVÍ

    Bližší informace: Ing. Miroslav JAŠEK

            tel.: 549 410 076, 777 730 742

Nabídka v PDF formátu


 

Výuka svářečů ve svářečských kurzech

 

 

a) základní kurzy svařování dle ČSN 050705

 

- svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

- svařování elektrickým obloukem (MAG)

- svařování elektrickým obloukem (MIG)

- svařování elektrickým obloukem (TIG)

- svařování plamenem a řezání kyslíkem

 

b) zaškolení pracovníků dle ČSN 050705

 

- zaškolení pro obsluhu speciálního zařízení (například řezání kyslíkem, stehování elektrickým obloukem nebo plamenem, bodové odporové svařování, plamenové a indukční pájení, řezání plazmou apod.)

 

c) doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050705

 

d) přípravné kurzy k úředním zkouškám – absolvent získává certifikát uznávaný na mezinárodní úrovni

 

- zkouška svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5

- zkouška svářečského operátora a seřizovače dle ČSN EN ISO 14732

 

e) prodlužování platnosti osvědčení po 6 měsících

 

- svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5

- svářečských operátorů a seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732

 

f) přípravné kurzy k periodickým úředním zkouškám

 

- svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5

- svářečských operátorů a seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732

 

Poradenství

 

  • posouzení svářečských pracovišť a stanovení požadavků na kvalifikaci svářečů;

  • vypracování a schválení technologických postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614;

  • určování stupňů jakosti svarových spojů ocelí dle ČSN EN ISO 5817;

  • příprava k získání osvědčení - Průkaz způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601;

  • zavádění systémů řízení jakosti dle normy ISO 9001 - 9004;

 

 

Dozorčí činnost

 

  • zajištění odborného dozoru při výrobě svařovaných konstrukcí dle ČSN EN ISO 14731 a ČSN EN ISO 3834