STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Stalo se ve školním roce 2019/2020


Den zemědělské techniky

Letos jsme se opět vrátili k pořádání tradičního podzimního Dne zemedělské techniky. Letošní se konel 8. listopadu. Žáci školy a veřejnost měli možnost vidět v areálu odborného výcviku nejnovější zemědělskou techniku. Kromě toho si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti s RC modelem traktoru, řízení opravdového traktoru z naší autoškoly nebo si vyrobit odznáček podle vlastního návrhu. Poděkování patří všem firmám, které nám přistavily techniku.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Finanční matematika

5. listopadu si žáci třídy 1.F a 3.B rozšířili své vědomosti a dovednosti z oblasti finanční matematiky. Na Lipce se zúčastnili programu Dr Zdědil a pan Zdražil. Během dopoledne se snažili udržet domácí rozpočet své "modelové" rodiny v kladných číslech. Žáky náročný, ale zároveň zábavný program zaujal a chvála jejich práce od vedoucích programu je potěšila.

Mgr. Jitka Alexová


Voda, hospodaření s vodou

V pondělí 4. listopadu se žáci nástavbového studia, 3.A a 1.E dozvěděli spoustu zajímavých věcí o vodě a hospodaření s vodou. Do školy přišel Ing. Adam Polcar, Ph.D. z Mendelovy univerzity Brno, aby účastníkům přednášky zprostředkoval informace o problematice hospodaření s vodou. Žáci se během zajímavé dvouhodinové přednášky dozvěděli leccos nového, co mohou využít v praktickém životě. Přednášku uvedla Jana Drápelová z Charity Tišnov, která nás seznámila s činností streetworkera a nabídla poradenské služby Charity Tišnov

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Organismus jménem voda na Lipce

Exkurze na  Lipku nikdy nezklamou a jsou vždy zárukou dobré zábavy.Tentokrát navštívili dne 22.10. žáci tříd I.A a III.A  výukový program Organismus jménem voda v pobočce Jezírko. Díky krásnému  podzimnímu počasí jsme si mohli dopřát procházku barevným lesem ke studánkám, kde jsme se seznámili s důležitostí vody v krajině a některými vodními živočichy. V "lovení " pak kluci pokračovali i v jezírku poblíž hlavní budovy a ponořili se do této činnosti natolik, že jsme pak mohli obdivovat živočichy jako např. splešťuli blátivou, blešivce, bruslařku, chrostíky a vodní šneky. Pochopitelně jsme si je nejprve museli určit podle klíče.  Na závěr si kluci zahráli na starosty obcí, kteří mají rozhodovat o opatřeních k šetření vody. Při této hře se ukázalo, že se stále ještě musíme učit , že okamžitý zisk neznamená vždy nejlepší volbu pro budoucnost.   Sluncem zalitá krajina nás
zlákala  k pěší procházce směrem k vlaku, ušli jsme asi 7 km. Na únavu si nikdo nestěžoval, naopak pozitivní hlasy svědčily o tom, že jsme si den užili.

Fotografie jsou tady.

Ing. Zuzana Břenková


Exkurze do hospice v Rajhradě

V úterý 8. 10. 2019 navštívili žáci a  žákyně oboru ošetřovatel ze tříd 1.EB, 2. EB, 3. EBa 3.EZ Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Je to specializované charitní zařízení pro nemocné v posledních chvílích života. Žáci byli seznámeni s péčí o nemocné v terminálním stavu. Prostředí působilo mile a vlídně. Jsou  zde i zákoutí a místnosti, která navozují příjemnou atmosféru domova, restaurace, koutek ke kouření a také zahrada, kam mohou nemocní jít za pěkného počasí. Prohlédli jsme si i zařízení pokoje v retro stylu, který je pro klienty velmi milou vzpomínkou na dřívější léta. Po hospici jsme navštívili i Památník písemnictví v blízkém klášteře v Rajhradě, který patří mezi nejstarší kláštery založené na Moravě. Mohli jsme zde vidět i staré hodiny, které ukazují čas v různých hlavních městech ve světě, a také najít tajnou chodbu, která vede z knihovny do další místnosti a je ukryta za knihami.

Fotografie z exkurze najdete tady.

Bc. Pavla Caudrová


Dobrý start

Dobrý start je vždycky důležitý, a to nejen při závodech.  Je třeba též dobře odstartovat i novou životní etapu - studium na naší střední škole. Proto  žáci I.A využili dne 26.9. nabídky tišnovského střediska volného času Inspira a zvolili si program s  názvem Dobrý start. V několika blocích poznávacích her , kdy jsme seděli v " horkém křesle" a odpovídali na zvědavé otázky spolužáků, aktivit, kdy všichni museli jít do vyřešení úkolu naplno a krkolomných kouscích, kdy jsme museli důvěřovat jeden druhému, že napnuté lano, po kterém přecházím nepustí , šlo hlavně o to, abychom se lépe poznali, stanovili si pravidla společného soužití, "vyblbli se "  a stmelili. Doufám, že to se i podařilo a že po dobrém startu budou následovat tři roky dobrého, vědomostmi, zážitky a společnou radostí naplněného studia.

Ing. Zuzana Břenková


Soutěž v orbě Znojmo 2019

Ve dnech 18. - 19. září se už potřetí naši žáci zúčastnili soutěže v orbě dvojradličnými jednostrannými pluhy, kterou již tradičně pořádala Střední odborná škola ve Znojmě na pozemcích nedalekého Agropodniku Mašovice. Soutěžního klání se zúčastnilo 37 soutěžících, mezi nimiž nechyběli zástupci ze škol z Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska.

Vzhledem ke skutečnosti, že, vítězem loňského ročníku byl náš žák Marek Vymazal, byla pro naše žáky nastavena laťka  hodně vysoko a nebylo příliš pravděpodobné, že se loňský úspěch podaří zopakovat. V den soutěže organizátorům počasí přálo a dojem ze slunečné oblohy kazil jen poměrně silný vítr. Poté, co každý ze soutěžících zoral jednu z vylosovaných parcel, se do pole vydala komise rozhodčích, aby provedla hodnocení. Všichni soutěžící pak netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků.

S velikým potěšením jsme zjistili, že náš žák Jan Růžek zaujal v mezinárodní kategorii chlapců pěkné šesté místo a v krajské soutěži o pohár hejtmana Jihomoravského kraje stanul na stupních vítězů a dosáhnul 3. místa.

Fotografie ze soutěže jsou dostupné ve fotogalerii ZDE

Mgr. František Alexa


Den zemědělce 2019

12. září se žáci učebních oborů Opravář zemědělských strojů zúčastnili akce „DEN ZEMĚDĚLCE 2019“ v obci Kámen u Pelhřimova. Pořadatelé pro návštěvníky již tradičně připravili výstavu zemědělské techniky spojenou s předváděním sklizně plodin. Počasí pořadateli i návštěvníkům přálo a naši žáci si užili příjemné dopoledne při seznámení s nejmodernějšími stroji používanými  při zemědělské výrobě. Fotografie z akce můžete shlédnout zde.

Mgr. František Alexa


Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září jsme zahájili školní rok 2019/2020. Noví žáci se sešli v 10 hodin ve školní jídelně, kde je přivítal ředitel školy Ing. Rudolf Mašek. Zástupce ředitele pro střední školu Ing. Jašek seznámil žáky s jejich třídními učiteli. Poté následovala první setkání žáků, rodičů a třídních učitelů.

Mgr. Jitka Alexová