STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Stalo se ve školním roce 2018/2019


Adaptační pobyt ošetřovatelek a ošetřovatelů v Moravském krasu.

 

Všechny třídy oboru ošetřovatel/ka jeli 1.- 2. října na adaptační pobyt do Moravského krasu.Po příjezdu do Blanska jsme se ubytovali a šli jsme na exkurzi do Oblastní charity Blansko. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o lidech na okraji společnosti a jak je těžké se z této situace dostat. Často se jedná o lidi, kteří se dostanou do dluhových potíží. Někteří takto skončí po rozvodu. Vzhledem k tomu, že každý dluží i státu zdravotní pojištění, které neplatí, jejich dluh neustále narůstá a situace je velmi obtížná. Pro lidi bez domova má Charita Blansko zřízený denní stacionář i noclehárnu pro muže.Platí zde jasná pravidla. Dále jsme se seznámili i s linkou důvěry a krizovou pomocí. Pracovníci vyprávěli těžké osudy některých lidí, a také o tom, jak chodí pomáhat ženám z nočních klubů. Bylo to velmi silné a zajímavé. Potom jsme se vydali na procházku krásným údolím potoka. Potkali jsme cestou dva oslíky, které jsme si mohli pohladit. Na zpáteční cestě jsme zapálili oheň a opékali špekáčky. Večer jsme si si všichni společně povídali a šli spát.

Ráno po snídani jsme nachystali bagety a odjeli do Ostrova u Macochy na prohlídku dětských léčebných lázní. Zde se i pomocí speleoterapie, což je léčebný pobyt v jeskyni, léčí dýchací obtíže dětí.Děti během dne pobývají , běhají i spí v Císařské jeskyni, která má 100% vlhkost. Potom jsme šli na prohlídku do jeskyně Balcarka, kde jsme si mohli prohlédnout nádhernou krápníkovou výzdobu i se spícími netopýry. Pak jsme se vrátili zpět do Blanska, sbalili se a odpoledne vlakem odjeli domů. Bylo to prostě skvělé.

 

Richard Daniel 2.E


Soutěž v orbě Znojmo 2018

Naši žáci Jan Šindelka a Marek Vymazal se 12. a 13. září zúčastnili soutěži v orbě žáků středních škol ve Znojmě. Soutěžící byli nejenom z ze středních škol Jihomoravského kraje, ale také ze škol v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku. Během obou dnů byl připraven pořádající školou bohatý doprovodný program. Při závěrečném vyhodnocení jsme se mohli radovat z prvního místa Marka Vymazala v mazinárodní soutěži a z druhého místa v krajské soutěži (na prvním místě se umístila dívka z pořádající školy).

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Svět pod nohama

To je název programu, kterého se zúčastnili kluci z 2.A v centru environmentální výchovy Lipka na pracovišti Jezírko. Program byl zaměřen na získání vědomostí i praktických zkušeností o půdě. Zkusili si poznat některé minerály a horniny, vytvořili půdní profil, nasbírali několik živočicvydahů žijících v půdě a určili jejich názvy. Na závěr si vyzkoušeli na vlastní kůži "Jak se žije v mraveništi" co mohou vidět a slyšet v nočním lese. Poté se vydali na sedmikilometrovou cestu údolím Rakoveckého potoka přes Ořešín a Jehnice do České, odkud pokračovali do Tišnova vlakem. Fotografie se zdařilé akce jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Adaptační programy nově vzniklých tříd

Jako každý rok, tak i letos se nově vzniklé třídní kolektivy zúčastní adaptačních programů, které vede naše školní psycholožka Mgr. Soňa Bajerová. První program určený pro třídu 1.B se uskutečnil v pátek 7. září. Část dne strávili žáci se školní psycholožkou a třídním učitelem ve škole, část v nízkoprahovém zařízení ČAS.


Zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok. Pro první ročníky se slavnostní zahájení konalo v 10:00 hodin v jídelně. Pan ředitel přivítal žáky i rodiče, představil vedení školy a třídní učitele. Poté se žáci a rodiče odebrali se svými třídními učiteli do kmenových tříd.