STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Stalo se ve školním roce 2015/2016


Traktoršou Borovník

Předposlední červnová neděle je tradičně věnována Traktoršou v Borovníku. Letošní ročník jsme pojali trochu jinak, než ty předchozí- pro děti jsme uspořádali Zemědělskou olympiádu. Děti všech věkových kategorií soutěžily v poznávání strojů, plodin, semínek, částí lidského těla nebo zručnosti při kompletování šroubů a matic. Za své výkony byly odměněny medailí a sladkostmi. Úspěch mělo také vyrábění buttonů a batohů s vlastním obrázkem. Maminky, tatínkové nebo prarodiče využili možnost nechat si od našich ošetřovatelek změřit tlak, tep nebo vypočítat BMI index. Krásné odpoledne bylo přerušeno prudkým deštěm. Návštěvníkům, které nepřízeň počasí neodradila od sledování klání traktorů, učitelé OV předvedli co všechno umí naše "dvojče". Fotografie jsou v galerii.


Slavnostní předání výučních listů

Více než týdenní maraton závěrečných učňovských zkoušek byl ukončen ve čtvrtek 16. června 2016 na tišnoské radnici. Absolventi učebních oborů Opravář zemědělských strojů a Ošetřovatel/ka převzali z rukou ředitele školy Ing. Rudolfa Maška výuční listy. Naše absolventy přišel pozdravit místostarosta města Tišnova Ing. Václav Šikula, moderování slavnostního aktu se zhostil Ing. Miroslav Jašek. Žákovský pozdrav, poděkování a přání pronesla Lenka Tittlová. Třídní učitelky obou tříd shrnuly tříleté působení žáků ve škole a popřály absolventům hodně zdaru do života. Netradiční přání Mgr. Kateřiny Kouřilové si můžete přečíst tady. Poděkování patří paní učitelce Kučerové za krásný hudební doprovod akce. Fotografie z akce jsou v galerii.


Závěrečné učňovské zkoušky - Opravář zemědělských strojů

Tříleté studium žáků oboru Opravář zemědělských strojů vyvrcholilo v první polovině června 2016 úspěšným složením Závěrečných učňovských zkoušek - ve středu 1.června písemnou částí, následně ve čtvrtek a pátek 2. a 3.června praktickou částí a po týdnu pečlivého opakování ústní částí - viz Fotogalerie. A nyní jste srdečně zváni na slavnostní předání výučních listů na Tišnovskou radnici, které se bude konat ve čtvrtek 16. června 2016 ve 14 hodin.


Žáci základních škol opět u nás....

Ve čtvrtek 9. června a v pátek 10. června nás navštívili žáci základních škol z Nedvědice a Lomnice, aby se zúčastnili pokračování projektu EU Podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Ve čtvrtek si děti v chemické učebně zahrály na kouzelníky a vyrobily např. pastu pro slona, chemikovu zahrádku nebo barevné šampaňské. V pátek měli možnost se dozvědět něco o lidském těle. Oba dny byly zakončeny návštěvou areálu školních dílen, kde byla pro všechny přichystána soutěž zručnosti s názvem Šrouby a matice. Poté měli chlapci a děvčata možnost vyzkoušet si řízení traktoru nebo speciálně upraveného Favoritu. Fotografie z obou dnů můžete shlédnout zde.


Výlet za poznáním

Ve středu 1.6. se skupina ošetřovatelek a 1 ošetřovatele z 1.E vydala na výlet do Žďáru nad Sázavou, aby navštívila kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jedinečnou památku zapsanou v seznamu světového dědictví UNESCO. Cestou vlakem jsme se kochali nádhernou krajinou Vysočiny, následovala příjemná procházka rozkvetlou loukou ke kostelu a už jsme obdivovali magickou stavbu architekta Santiniho, dozvěděli jsme se o Janu Nepomuckém, viděli jsme také 3 nové zvony, které budou v létě zavěšeny. Na zpáteční cestě jsme ochutnali různé dobroty v Zámecké cukrárně a spokojeni jsme odjížděli zpět do Tišnova. Fotografie jsou v galerii.


Pohádka máje

V pátek 3. června se ošetřovatelky vydaly na tajný výlet. K dispozici měly pouze několik indicií a informaci, že mají být v 6:50 na nádraží. Děvčata celý týden dumala nad tím, kam pojedou. Část trasy se jim podařilo vyřešit, takže výlet nakonec vypadal takto: nejprve jsme jeli vlakem do Kuřimy, autobusem do Žebětína. Tam jsme se vydali po žluté značce k Helenčině studánce, modrá nás dovedla k Ríšově studánce a dále jsme pokračovali k brněnské přehradě. Po cestě Podkomorskými lesy nás paní učitelka seznámila se životem a dílem Viléma Mrštíka. Zasněně jsme poslouchali romantický příběh Ríši a Helenky a představovali jsme si je na místech, kterými jsme procházeli. U přehrady jsme objevili hřiště pro dospělé a samozřejmě vyzkoušeli co se dalo. Během dne jsme ušli 10 km, dvakrát pořádně zmokli a samozřejmě také zabloudili :-D. Zvláště dobrodružná byla cesta MHD z Brna: První autobus měl zpoždění, tím pádem jsme nestihli navazující spoj, následně jsme to zkusili trolejbusem - ten se polámal, ještě než vyjel ze zastávky. Naštěstí měl zpoždění i vlak, takže jsme ho stihli a do Tišnova dorazili kupodivu v plném počtu a podle původního plánu. Fotografie jsou v galerii.


Jungle park

2. červen strávili kluci z 2.A s paní učitelkou Břenkovou v Jungle parku, kde vyzkoušeli svoji obratnost a odvahu v lanovém centru. A že jsou to kluci odvážní (a stejně tak i paní učitelka :-), o tom se můžete přesvědčit v galerii.


Porta coeli

Ve čtvrtek 2.6.2016 se ošetřovatelky 1.E a 2.E vypravily s paní učitelkou Skočíkovou do Předklášteří do kláštera Porta Coeli. Některá děvčata už v Porta coeli byla a proto pomáhala paní průvodkyni s výkladem. Děvčata měla možnost si vyzkoušet dobové oděvy a pobavit se při zdolávání bludiště. Výlet byl krásný,zábavný,plný smíchu a hudby. Fotografie jsou v galerii.


Beseda s Policií ČR

V pátek 13.5. se zúčastnl studenti 1.E a 1.C besedy s Policií ČR na téma "Dogy, alkohol, dopravní nehody". Studenti měli možnost vyzkoušet brýle, které simulují pocity lidí, kteří jsou pod vlivem THC, alkoholu, nebo jsou unavení. Fotografie jsou tady.


Soutěž Opravář zemědělských strojů v Bruntále

Ve dnech 16. a 17. května nás reprezentoval Radek Marvan ze 3.A na soutěži Opravářů zemědělských strojů v Bruntále. Soutěž byla součástí akce České ručičky. V konkurenci studentů z celé republiky se Radek umístil na 26. místě. Fotografie jsou v galerii.


Prvomájová prezentace školy na Špilberku

V rámci akce 1. máj - i práce má svůj svátek, kterou pořádala Českomoravská konfederace odborových svazů, jsme prezentovali vzdělávací nabídku naší školy na brněnském Špilberku. Návštěvníci se dozvěděli informace o možnosti studia na naší škole. Fotografie v galerii.


Mezinárodní soutěž svářečů  O Zlatý pohár LINDE

Ve dnech 18.-20. dubna se konala ve Frýdku - Místku mezinárodní soutěž svařečů "O Zlatý pohár Linde". Kromě českých studentů se soutěže zúčastnili i studenti z Německa, Ukrajiny, Slovenska a Číny. Soutěžící z řad žáků Střední školy a Základní školy v Tišnově měli možnost porovnat svoje znalosti a dovednosti se svými kolegy v kategorii svařování elektrickým obloukem (metodami 111, 135) a v kategorii svařování plamenem (metoda 311). Tak jako tomu každoročně bývá, dosáhli i letos dva z nich v silné mezinárodní konkurenci na výborná umístění  - jeden z našich žáků obsadil 9. příčku a druhý se umístil na místě desátém. Tento úspěch svědčí o velmi dobré přípravě žáků naší školy na svá budoucí povolání. Fotografie jsou v galerii.


Už vím jak pomůžu

Žáci oboru Ošetřovatel/ka se dne 22.4.2016 účastnili akce v rámci projektu ,,Už vím, jak pomůžu". Místo konání bylo na kopci Klucanina v Tišnově. Cílem akce bylo seznámit žáky ZŠ Smíškova-Tišnov - druhý stupeň se základními postupy první pomoci,  včetně praktických nácviků. Bylo jim zdůrazněno, že by ve svém věku neměli být neteční a lhostejní k poraněným osobám či stavům, které ohrožují život. Na každém z pěti stanovištích jim budoucí ošetřovatelé vysvětlili konkrétní situaci a náležitou první pomoc. Poté si žáci základní školy techniku první pomoci vyzkoušeli a byli bodově ohodnoceni za šikovnost  a aktivitu. Na některých stanovištích to nebylo lehké, pokud zmíním tepenné, žilní i vlásečnicové krvácení. Z důvodu nasimulování každého typu krvácení, naštěstí nikdo nezkolaboval a statečně se vrhli do zástavy krvácení. Musím podotknout, že ani srdeční masáž na resuscitační figuríně žákům nečinila žádný problém. Na závěr akce byl všem přidělen odznáček - Zdravotníka roku 2016 a spokojeně jsme se rozcházeli k svým školám.  Během akce panovala dobrá atmosféra a počasí nám přálo. Fotografie jsou tady.


Beseda o možnosti dárcovství kostní dřeně

V úterý 19. dubna se studenti oboru Ošetřovatel/ka zúčastnili besedy s paní Jitkou Langerovou, dobrovolnicí z nadace pro transplantace kostní dřeně, o možnosti darování kostní dřeně. Beseda děvčata zaujala. Více o nadaci a možnostech pomoci najdete na www. stránkách nadace


Florbalový turnaj 2016

12. dubna se uskutečnil tradiční turnaj tříd školy ve florbalu. V turnaji po lítém boji zvítězilo družstvo třídy 1.A, na druhém místě bylo smíšené družstvo 1.C, 3.C, 4.C a nástavby. poděkování za organizaci sportovního klání patří paním učitelkám Bártlové a Černochové, za obětavou roli rozhodčího pak Liboru Kalčíkovi. Fotografie jsou v galerii.


Divadélko pro školy

V úterý 12. dubna zavítali do Tišnova herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Tentokrát bylo na programu představení "Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století". Fotografie jsou v galerii.


Poděkování Zemědělského svazu ČR  za pomoc při projektu Zemědělství žije! na brněnském výstavišti

Ing. Soňa Jelínková poděkovala jménem Zemědělského svazu ČR našim žákům za pomoc při organizaci akcí pro děti na brněnském výstavišti. Poděkování patří Kamile Havlíkové, Nikole Görnerové, Monice Burianové, Karlu Pometlovi a Vítkovi Hatlákovi. V galerii jsou fotografie z akce. A že jim to tam slušelo! :-D


Exkurze ošetřovatelek do Hospice svaté Alžběty v Brně

7. dubna se budoucí ošetřovatelky z 1.E podívaly na pracoviště, kde budou v příštím roce trávit část svého odborného výcviku - do Hospice svaté Alžběty v Brně. Děvčata si prohlédla pracoviště a seznámila se s některými zaměstnanci. Velmi příjemným překvapením bylo pohoštění, připravené zaměstnanci hospice. Část odpoledne děvčata strávila prohlídkou známých brněnských míst. Fotografie jsou v galerii.


Beseda s armádním generálem Ing. Andorem Šandorem

V pátek 8. dubna zavítal do Tišnova Ing. Andor Šandor, odborník na bezpečnost a specialista na řešení krizových situací. Tématem besedy s našimi studenty byla bezpečností situace v současném světě, extremismus, řešní krizových situací. Podělil se s námi o zkušenosti nabyté při řešení simulovaného blackoutu v Praze. Fotografie jsou v galerii.


Techagro 2016

Čtvrtek 7.dubna strávili opraváři a studenti oboru mechanizace a služby na brněnském výstavišti, kde se konala výstava zemědělské techniky Techagro. Žáci absolvovali několik odborných přednášek týkajících se nejnovějších novinek zemědělské techniky a prohlédli si stroje, se kterými budou někdy možná pracovat. Na výstavišti měl svoji expozici Zemědělský svaz ČR, který tady v rámci projektu "Zemědělství žije!" pořádal pro žáky základních škol Zemědělskou olympiádu a komentované prohlídky. Naši žáci pomáhali při organizaci prohlídek a soutěží.  Fotografie jsou v galerii.


Zasaď strom

V neděli 3.dubna MAS Brána Vysočiny uspořádala akci pro děti Zasaď strom. Kolem cyklostezky z Tišnova do Železného sázeli aktivisté jabloňovou alej. Součástí odpoledne byl i doprovodný program pro děti. Na pěti stanovištích děti plnily různé úkoly a získávaly obrázky. My jsme si pro ně připravili hned tři atrakce - výrobu tašek a odznáčků. Děti byly nadšené z možnosti prohlédnout si interiér traktoru New Holland. Fotografie jsou v galerii.


Projekt pro ZŠ - Chemie lidského těla

17. a 18. března navštívili naši školu žáci z okolních základních škol, aby se dozvěděli něco nového o lidském těle. Program byl uspořádám v rámci udržitelnosti projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jm kraji. Fotografie jsou v galerii.


Seminář "Obsluha a servis sklízecí mlátičky"

Opraváři zemědělských strojů a studenti oboru Mechanizace a služby se seznámili s obsluhou a servisem sklízecí mlátičky. Seminář se uskutečnil ve školícím středisku firmy Biso Schrattenecker. Fotografie jsou tady.


Přednáška "Kybernetšikana, šikana"

8. března vyrazili žáci a žákyně 1.E, 2.E, 3.C a 1.C do Brna na přednášku na téma "Šikana", zaměřenou na kybernetšikanu- problém se kterým se může setkat každý z nás. Lektorem přednášky byl major JUDr. Jaromír Badin, který se touto problematikou zabýval i jako vrchní komisař služby kriminální Policie. Jeho vystoupení, protkané příhodami z jeho praxe, bylo velmi podmětné a zajímavé.


19. Zemědělský ples

V pátek 26. února se uskutečnil tradiční Zemědělský ples. Ples navštívilo více jak 250 návštěvníků. Po úvodním zahájení, kterého se zhostil se ctí ředitel školy Ing. Rudolf Mašek se představily mažoretky TJ Sokol Lažánky, poté malé gymnastky z Brna. Všichni netrpělivě očekávali půlnoční překvapení, které si připravila děvčata z oboru Ošetřovatel/ka spolu s paní učitelkou Mgr. Kouřilovou. Jejich "světelná tak trochu mimozemská show" vzbudila úžas všech přihlížejících. Díky sponzorům jsme mohli sestavit bohatot tombolu. Pánové mohli obdarovat své partnerky keramickým srdíčkem nebo knoflíkem pro štěstí z dílny dětí naší základní školy. Poděkování patří všem pořadatelům, účinkujícím i návštěvníkům, kteří vytvořili mimořádnou atmosféru. Fotografie jsou tady.


Výuka fyziky na SŠ a ZŠ Tišnov

Elektřina a zapojení elektrických obvodů nepatří pouze mezi dovednosti technických oborů. I děvčata z oboru Ošetřovatel/ka experimentují s elektřinou. K tomu jim ve čtvrtek 25.2. posloužily nově pořízené stavebnice Voltík. Jak jim to šlo můžete posoudit podle následujících fotografií.


Seminář "Traktory New Holland T8"

23. a 24. února pokračoval cyklus školení od firmy Biso, tentokrát se týkal obsluhy a servisu traktorů New Holland řady T8. Fotografie tady.


Celá 3.E v "úrazovce"?

Dne 18.2.2016 žáci oboru Ošetřovatel/ka zavítali do Úrazové nemocnice v Brně, kde měli možnost seznámit se s urgentní medicínou.
Celé dopoledne se nám věnovala staniční sestra Marcela Procházková z oddělení intenzivní péče - chirurgie. Nahlédli jsme do nově otevřených prostor centrálního příjmu nemocnice, kde jsou pacienti přiváženi zdravotnickou záchrannou službou k rychlému ošetření a popřípadě přijetí na specializované oddělení či operační výkon. Poté nám bylo představeno oddělení - traumatologie, kde jsme strávili jen několik minut a museli oddělení opustit pro naléhavou situaci. Oddělení anesteziologicko - resuscitační /ARO/bylo také velmi rušné, avšak staniční sestra nám v kostce pověděla, jaká činnost náleží ošetřovatelům na tak vysoce specializovaném oddělení. Žáci měli možnost nahlédnout přes ochranné sklo do jednotlivých boxů, kde leželi pacienti v bezvědomí. Cestou na oddělení intenzivní péče /JIP / - chirurgie jsme procházeli endoskopickým centrem a žáci byli poučeni, jaké konkrétní vyšetřovací metody se tady provádějí. Na chirurgické JIP-ce se žáci mohli napojit na monitor a změřit si krevní tlak, dech, puls, saturaci kyslíku v tkáních. Na oddělení měli totiž "okurkovou sezónu" /tj. na oddělení je málo pacientů a mají volná lůžka/.
Pak jsme postoupili na standardní oddělení - ortopedie, kde jsou pacienti nejčastěji hospitalizovaní po totální endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu. Na závěr nám bylo představeno oddělení rehabilitace a poúrazových stavů. Na tomto oddělení nás zaujala krásná tělocvična pro pacienty, kteří zde rehabilitují a s vidinou brzkého propuštění domů z tělocvičny ani nevycházejí :-D Fotografie jsou tady.


Vystavovali jsme v Olympii

V pátek a o víkendu od 5. do 7. února se konal 2. ročník Přehlídky středních škol v obchodním centru Oplympia v Brně. Naše škola vystavovala své exponáty hned na dvou místech: u hlavního vchodu poutal velkou pozornost návštěvníků traktor Zetor 25K, který zároveň sloužil jako upoutávka na celou akci. Na nedalekém stánku jsme vystavovali traktor New Holland T3040. Děvčata z oboru ošetřovatel/ka měřila zájemcům tlak, tep a teplotu. Velkému zájmu se těšil rovněž náš "plackovač". Zájemci si mohli nakreslit obrázek a následně si vyrobit placku (odznáček). Fotografie z akce jsou tady.


Divadelní představení v Polárce

Ve čtvrtek 4.února navštívili žáci divadelní představení Spalovač mrtvol v brněnském divadle Polárka.


Návštěva nemocnice v Blansku a Senior centra v Blansku

Ve čtvrtek 21. ledna děvčata z třetího ročníku oboru Ošetřovatel navštívila Nemocnici Blansko a Senior centrum v Blansku. Fotografie z výletu tentokrát od Amálky můžete vidět tady.


Tříkrálová sbírka

Dne 7.1.2016 se uskutečnila tříkrálová sbírka na ZŠ a SŠ Tišnov. Tři králové, jinak žákyně 1. ročníku z oboru ošetřovatelka, postupně obešli žáky ve škole i v odborném výcvik a učitele a rozdali tříkrálové poselství. Žáci školy se také dozvěděli něco o historii a smyslu tradiční tříkrálové sbírky. Potom se děvčata z 1.E a 3.E vydala koledovat na penzion pro seniory v Tišnově, kde zazpívala společně i ze seniory koledy a také rozdala tříkrálové poselství. S nadšením a dobrým pocitem, že mohly vykonat něco dobrého se vrátily budoucí ošetřovatelky do školy. O tom, že byli naši "Tři králové" opravdu přesvědčiví svědčí i vybraná částka ve výši 3437 korun. Fotografie tentokrát pořídila Lucka a můžete je vidět tady.


Předvánoční aktivity v naší škole

Poslední dva dny před vánočními prázdninami byly věnovány přípravám na vánoce. K vánocům neodmyslitelně patří pohádky. Ani my jsme nemohli tuto tradici vynechat , a proto jsme v pondělí navštívili filmové představení Sedmero krkavců. V úterý probíhaly v jednotlivých třídách besídky. Odpoledne pak následovalo vánoční setkání zaměstnanců školy. Fotografie jsou v galerii ( besídky tříd, setkání zaměstnanců).


Tak už jsou ostužkováni, teď už "jen" zvládnout maturitu!

Stužkovací večírek letošních maturantů proběhl netradičně v předvánočním duchu 17. prosince. Stužkovací večírek si žáci i učitelé opravdu užili. Kromě tance pobavila všechny zúčastněné humorná dražba různých předmětů. Pokud chcete zažít alespoň střípek ze srdečné a veselé atmosféry večera, učiňte tak alespoň prostřednictvím fotogalerie.


Předvánoční charitativní jarmark

16. prosince se konal 5. ročník charitativního jarmarku. Každá třída si pod vedením svého třídního učitele vymyslela a zrealizovala nějakou aktivitu, jejíž výtěžek bude věnován na podporu sociálně znevýhodněných dětí a na léčbu našeho bývalého žáka, který zůstal v důsledku autonehody odkázán na péči rodiny. Je tradicí, že se o organizaci jarmarku stará první ročník nástavbového studia. Během odpoledne mohli studenti a zaměstnanci školy zakoupit některý z předmětů, ochutnat úžasné bramboráky od 1.A, párky v rohlíku od 2.F, cukrovou vatu od 3.C. 3.E zase nabídla  posezení v kavárničce nad kávou, punčem či grogem a ochutnávku zákusků. 3.A zajistila humorné fotografování (fotografie jsou tady), 2.A využila stolní fotbálek, u děvčat z 2.E jsme se mohli naučit  skládat origami a u prvaček jste si mohli nechat nabarvit nehty (což využívali především chlapci :-). Originálním nápadem 1.E byl výprodej oděvů. Pokud vás zajímá, co se vlastně dělo, koukněte se do fotogalerie.


I k nám přišel Mikuláš

V pátek 4.prosince zavítal do naší školy Mikuláš se svojí družinou. Líbezní andílci rozdávali hodným dětem dárečky, Mikuláš četl ze své "Knihy hříchů" a děsiví čerti se činili při vykonávání svěřeného "pekelného řemesla". Je pravdou, že i samotným pekelníkům se hrůzou ježily chlupy při čtení "hříchů" některých žáků. Proto se není čemu divit, že nakonec nikoho ze studentů neodnesli (asi se báli, že by jim rozložili v pekle morálku). Ani toužebné očekávání některých žáků v to, že se alespoň část učitelského sboru přesune do pekla, se nesplnilo.  Fotografie z akce jsou v galerii.


A zase ta chemie

Víte, co se stane když........ se dá do experimentování jedna učitelka chemie a banda zvídavých ošetřovatelek? Podívejte se do fotogalerie.


Veletrh SŠ Brno

20. a 21. listopadu jsme tradičně představili naši vzdělávací nabídku na Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti. Fotografie z přípravy a průběhu akce jsou v galerii


Konference Hospitality

12.11. 2015 se zúčastnila třída 1.E Konference Hospitality v sále Milosrdných bratří v Brně na Vídeňské. Velmi se nám líbila první přednáška zdravotní sestry a zakladatelky domácí hospicové péče paní Jany Sieberové, která svoje slova doprovodila videem. Následovala vtipná přednáška, která nás poučila, jak se bránit syndromu vyhoření. Fotografie jsou v galerii.


Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou

Čtvrtek 12.11. 2015 patřil Festivalu vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme představili naši vzdělávací nabídku. Fotografie je tady.


Burza středních škol v Blansku

6. listopadu jsme představili vzdělávací nabídku naší školy na Burze SŠ v Blansku. 


Den zemědělské techniky

6. listopadu 2015 se uskutečnil již třetí ročník akce Den zemědělské techniky. Letošní ročník byl bohatší nejen na vystavené exponáty, ale i na návštěvníky. Kromě žáků základních škol se přišlo podívat mnoho zájemců o zemědělskou techniku. Mnozí návštěvníci si vyslechli také různé odborné přednášky. Dění celého dne je zachyceno ve fotogalerii.


Schůzka výchovných poradců základních škol

V pátek 6. listopadu se na naší škole uskutečnila schůzka výchovných poradců základních škol okresu Brno-venkov. Během dopoledne se účastníci dozvěděli nejnovější informace týkající se zaměstnanosti, přijímacího řízení i změn v poradenské péči. Poté se odebrali do areálu odborného výcviku, kde se seznámili s činností firmy Biso Schrattenecker a prohlídli si jednotlivé dílny a techniku vystavenou na Dni zemědělské techniky.  Následovala ještě prohlídka školy s prezentací projektů. Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.


Kanisterapie - přednáška pro ošetřovatelky

V pondělí 2.listopadu čekalo ošetřovatelky malé-velké překvapení. Do školy přišla paní Rybičková s Aimy. Kdo že to je? Aimy je fenka zlatého retrívra a paní Rybičková je její majitelka a cvičitelka. Aimy není totiž jen tak ledajaký pes - je to pes, který má zkoušky na provádění kanisterapie - terapeutické metody, při které pomáhají pejskové. Povídání pani Rybičkové bylo velmi zajímavé. Děvčatům se líbily i praktické ukázky "psího léčení". Pokud se chcete podívat na to, co se ve třídě dělo, zavítejte do naší fotogalerie.


PišQworky

Letos na soutěž v "křížkování a kolečkování" vyrazily dvě družstva složená se žáků 1.C, 2.A a 3.E. 26.10. 2015 v Brně sice ani jedno družstvo nevyhrálo, ale určitě nám žádnou ostudu neudělalo. Fotografie najdete v galerii.


Odborná exkurze v Domově důchodců v Předklášteří

Ošetřovatelky z 1. ročníku pokračovaly v "seriálu" odborných exkurzí 22.10.2015 výletem do Předklášteří. Seznámily se s pracovištěm na kterém budou v příštím roce vykonávat praxi v rámci výuky odborného výcviku.


Veletrh vzdělávání v Břeclavi 

20. a 21. října jsme představili naši vzdělávací nabídku žákům základních škol z okolí Břeclavi. Fotografie jsou tady.


Pomáhali jsme se sběrem jablek

Pondělí 19. a úterý 20. října strávili kluci z 1.A a 1.C sběrem jablek v sadech podniku ZEAS Lysice. Studenti si vyzkoušeli na vlastní kůži alespoň část náročných činností, které předchází tomu, abychom si v obchodě mohli koupit krásná jablka nebo jablečný mošt. Někteří kluci obdivovali především techniku, která je nedílnou součástí sadovnictví. Fotografie naleznete ve fotogalerii.


Výlet na rozhlednu

V pondělí 12. října jsme museli , vzhledem k opravě vodovodu v areálu Za mlýnem, vymyslet pro třídu 1.A a 1.C náhradní program. Po dohodě se žáky jsme nakonec zvolili výšlap na tišnovskou rozhlednu. Žáky zaujal svým vypravováním o historii a současnosti rozhledny pan učitel Vitkovič. Po dobrodružné cestě do školy (prý je to zkratka :-D) ještě shlédli  studenti film o různých technických zajímavostech. Fotografie jsou v galerii


Exkurze do Rajhradu

Budoucí ošetřovatelky zahájily seznamování se svou budoucí profesí exkurzí do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Kromě tohoto zařízení navštívily děvčata i Benediktinský klášter a Památník písemnictví. Fotografie jsou tady.


Den zemědělce Kámen 2015

16. září se studenti 1.A, 1.C a 2.A vydali na přehlídku zemědělské techniky v obci Kámen u Pelhřimova. Účastníci exkurze se měli možnost seznámit s nejmodernější technikou různých značek. Fotografie jsou v galerii.


Veletrh vzdělávání 2015

Stalo se již tradicí, že začátkem září vyrážíme na Mezinárodní strojírenský veletrh, jehož součástí je již osmým rokem Veletrh vzdělávání. I letos jsme byli mezi 21 technickými školami, které měly možnost představit žákům 37 základních škol svoji vzdělávací nabídku. Letos jsme expozici pojali interaktivně. Zájemci o studium měli možnost vyrobit si odznáček podle vlastního návrhu, nechat si změřit tlak krve, teplotu, nebo si sami vyzkoušet práci s různými měřícími přístroji. O tom, že děti náš program zaujal svědčí i to, že se k nám několikrát během svého pobytu na výstavišti vracely. Fotografie z dnešní akce najdete tady.


V září světlušky září

V symbolické světlušky s lucernami se na jeden den proměnily žákyně naší školy, aby tak pomohli nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem. Jako dobrovolníci se dne 11. září zapojili do celonárodní sbírky , s jejichž výtěžku je přispíváno na nákup speciálních pomůcek, vodících psů , hudebních nástrojů a osobní asistenční služby. Naši žáci se tak učí nejen nebát se oslovit na ulici neznámé kolemjdoucí, představit jim projekt Světluška a nabídnout jim originální upomínkové předměty, ale především nebýt lhostejní a dle svých možností pomáhat těm, co naši pomoc potřebují. Celková výše vybraných peněz není ještě vyčíslena, věříme ale, že jsme alespoň malou měrou mohli přispět k dobré věci.


Adaptační program

Druhý školní den absolvovala třída 1.F pod vedením Mgr. Petry Vláčelové, naší nové školní psycholožky, adaptační program zaměřený na sociální klima třídy. Studenti si dopoledne opravdu užili. A co se vlastně dělo? To si můžete prohlédnout na fotografiích, které pohotově pořídila Katka.


Tak už nám to začalo...

V úterý 1. září 2015 jsme zahájili školní rok 2015/2016. Kromě studentů pokračujících ročníků jsme přivítali více než 70 nových žáků ve čtyřech oborech denního studia. Na studenty dálkového studia jejich premiéra v lavicích naší školy teprve čeká. Všem studentům přejeme hodně úspěchů ve studiu a těm z končících ročníků i úspěšné složení závěrečných nebo maturitních zkoušek.