STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Nástavbové studium


PODNIKÁNÍ

Kód oboru:                  64-41-L/51
Délka studia:               2 roky / 3 roky
Forma studia:              Denní / dálkové
Ukončení studia:         Maturitní vysvědčení
 

 
Profil absolventa oboru
 
Obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili učební obor a získali střední vzdělání s výučním listem.
 
Absolventi oboru
 
  • zvládají podnikatelské aktivity
  • jsou schopni aplikovat v praxi poznatky z předmětu ekonomika podniku
  • mají znalosti a dovednosti z oblasti účetnictví
  • orientují se v právním systému ČR
  • mají znalosti z oblasti marketingu a managementu
  • zvládají zásady písemné, verbální i neverbální komunikace
  • uplatní na konkrétních situacích poznatky z psychologie
  • umí pracovat s počítačem
 

 
Uplatnění absolventa v praxi
 
Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, případně samostatně podnikat.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.
 

 
ŠVP ke stažení zde