STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Dokumenty ke stažení


 

Školní řád

Organizace školního roku

Výchovné poradenství

Prevence sociálně patologických jevů

Maturitní zkouška

Školní vzdělávací program

Přijímací řízení

 Školní řád

Školní řád platný od 1.9.2018

Školní řád platný od 1.9.2017

Školní řád platný od 1.9.2016

Školní řád platný od 1.2.2015

Školní řád od 1.11.2014 do 31.1.2015

Organizace školního roku

Rozvrh zvonění

Porady 2020-21

Dozory 2020-21

Konzultační hodiny, kontakty 2020-21

Harmonogram 2020-2021 1. pololetí

Stanovení podzimních termínů zkoušek

Výchovné poradenství

Náplň SP

Náplň MP

Náplň VP

Program špp

Výchovné komise 2020-21

Plán VP krátkodobý

Plán VP dlohodobý

Dlohodobý plán výchovného poradenství (PDF)

Prevence sociálně patologických jevů

Organizace zabývající se prevencí (PDF)

Krizový plán školy (PDF)

Program proti šikanování

Strategie školy

MPP 2020/21

Maturitní zkouška 2017

Volitelné předměty MZ

Seznam četby MZ 2017

Profilové zkoušky Podnikání 2016/17

Profilové zkoušky MaS 2016/17

Školní vzdělávací program

ŠVP Ošetřovatel platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP OZS platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP MOMV platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP MOMV platný od 1.9.2018

ŠVP Ošetřovatel včedně zkráceného studia platný od 1.9.2018

ŠVP Podnikání platný od 1.9.2018

ŠVP OZS platný od 1.9.2018

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 20/21

Přijímací řízení 2020/21

Výsledky přijímacího řízení - nástavbové studium 19-20

Výsledky přijímacího řízení - učební obory 19/20

Kritéria přijímacího řízení 2019/20

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ STUDIUM

Propagace školy

Výsledky Jízdy zručnosti 2019

Plán trati 2019

Pozvánka Jízda zručnosti 2019

Propozice Jízda zručnosti 2019

Přihláška Jízda zručnosti 2019

DOD 2-12-2018

Plakát šablony

Prezentace školy

Balada pro ošky

Podnikání

Mechanizace a služby

Ošetřovatel/ka

Opravář zem. strojů

Nabídka svářečské školy

Plakát zkrácené studium

Automechanik

Maturitní zkouška 2016

Profilové zkoušky MaS 2016

Seznam četby 2016

Profilové zkoušky Podnikání 2016

Maturitní zkouška 2018

Anglický jazyk

Seznam četby MZ2018

Maturitní zkouška 2019

Témata matematika

Mabídka MZ 18-19

Seznam témet AJ

Seznam četby 2019

Maturitní zkouška 2020

Seznam četby 2020

Mabídka profilové části 2020

Nabídka profilové části 2020

Maturitní zkouška 2021

Nabídka profilových zkoušek MZ 2021