OD PONDĚLÍ 3.1.2021 PLATÍ OMEZENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 23. PROSINCE 2020. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NAJDETE TADY

Z uvedeného dokumentu vyplývá:

Od 3.1.2021 bude distanční výuka všech žáků SŠ s výjimkou praktického vyučování zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (Žáci oboru ošetřovatel ve 2. a 3. ročníku budou kontaktováni učitelkami OV a informováni o organizaci praktického vyučování).

Výuka poběží podle platného rozvrhu. Pokud bude probíhat on-line výuka přes Teams, bude v rozvrhu označena „kamerkou“ u příslušné hodiny. Pokud takto označena hodina nebude, robíhá jiným způsoběm (např. kvíz, odevzdání zadané práce atd)

Výuka je povinná, nepřítomnost na online hodině nebo neodevzdání práce znamená absenci. Absence se omlouvají přes třídní učitele běžným způsoběm (omluvenka od lékaře nebo od rodičů).

Po dohodě s příslušným vyučujícím jsou možné individuální konzultace (1 učitel – 1žák).

Žáci mají i v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd (musí si ho odebrat a odnést domů v jídlonosičích)- automaticky mají všichni žáci oběd odhlášený, pokud chtějí oběd odebírat, musí si oběd přihlásit. Je možný odběr oběda také pro cizí strávníky. Více informací a kontakty jsou tady: http://www.skolatisnov.cz/skolni-jidelna/.

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_budova_skoly